Clynfyw Community Benefit Society

Trading address:
Clynfyw Farm
Abercych
Pembrokeshire
SA37 0HF
Category:
Family and Health
Description:

Mae Ffarm Ofal Clynfyw’n sydd yn cynnal a chefnogi pobl anabl a bregus trwy sawl prosiect dysgu.

Clynfyw Care Farm supports disabled and vulnerable people using numerous meaningful projects as tools for learning.