Skip to main content

The Senedd Cross Party Group for Co-operatives and Mutuals

Event

Start date / time
Wednesday 20 September 2023, 12:00pm
End date / time
Wednesday 20 September 2023, 1:30pm
Location
Online
Organised by
Partner Organisation
Image
CPG wales

Discussing how co-operatives, social enterprise and community-led initiatives can and should be central to achieving Welsh Government policy

Achieving policy ambitions through co-operatives, social enterprise and community-led models

The Senedd Cross Party Group for Co-operatives and Mutuals is meeting virtually on September 20. Chaired by Vikki Howells MS, the group will discuss how co-operatives, social enterprise and community-led initiatives can and should be central to achieving the ambitious policy objectives that have been set out by the Welsh Government in recent years. For more information and booking click the link.

Cyflawni uchelgeisiau polisi drwy fentrau cydweithredol a chymdeithasol a modelau dan arweiniad y gymuned

Mae Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yn y Senedd yn cyfarfod yn ar-lein ar 20 Medi am 12pm. Gyda Vikki Howells AS fel cadeirydd, bydd y grŵp yn trafod sut y gall ac y dylai mentrau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a mentrau dan arweiniad y gymuned fod yn ganolog i gyflawni’r amcanion polisi uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.