Llety Arall

Trading address:
10 Stryd y Plas
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1RR
Category:
Community
Description:

Menter newydd er budd cymunedol Stryd y Plas Caernarfon.

Rydym yn awyddus i ddenu cyd-Gymry ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd, i gael profiad o dreftadaeth, diwylliant a’r iaith Gymraeg yng Nghaernarfon.

A new initiative for the benefit of the community, Palace Street, Caernarfon.

Contributing to the economic and cultural regeneration of Caernarfon by developing facilities for people to experience and learn about the town's language culture and heritage.